OMOMENT22 FÖR EN MER INNOVATIV, HÅLLBAR ARBETS- OCH BYGGPROCESS GENOM HELA CYKELN

Vi är motsatsen till Moment 22, (Catch-22) en roman av författaren Joseph Heller (1961)

I dagligt tal används uttrycket ofta om dödlägen eller paradoxer – exempel: “För att få ett jobb, då måste du ha erfarenhet”