#ARTIFICIELL INTELLIGENS
När en tekniklösning tas fram kan användaren nyttja erfarenheten av alla tidigare skapade lösningar