För att lyckas att bygga hållbara och energieffektiva fastigheter krävs en engagerad beställare och en ambitiös arkitekt men framför allt en duktig installationsingenjör.

I en ständigt förändrande värld där kraven hela tiden höjs och tekniken ständigt utvecklas. Är det ingenjören som ska tillgodose myndighetskrav och beställarens önskemål, ta till sig den senaste tekniken, innovationer och implementera dessa i sitt arbete.

Många innovationer inom installationsteknik fokuserar på att visualisera, simulera, övervaka och hantera redan utförda projekteringar och detta är givetvis bra men vore det inte lämpligt att titta på allt detta innan projekteringsfasen inleds?

 

FACIT syftar till att erbjuda ett alternativ till det idag ofta decentraliserade arbetsflödet, detta med en gemensam intelligent projektplattform som bättre kan strukturera och hantera informationsflödet. Samt effektivisera och automatisera många av idag förekommande processerna inom vår bransch.

Byggbranschen står inför stora utmaningar. Vi måste höja blicken och se längre fram och låta ingenjören arbeta med problemlösningar på en helt ny skala. Vi behöver öka vårt utrymme för kreativt tänkande så att innovativa lösningar ges större utrymme, detta för att bidra till en samhällsbyggnad med minsta möjliga resurs, klimat och miljöpåverkan.

Det känns extra kul att så många nya samarbetspartners har tillkommit, vi ser att detta är ytterligare en kvittens på att vi är på rätt väg.

Nu till hösten blir det nya tag, vi välkomnar självklart flera att göra denna resa med oss.

 

 

byggbranschen projektering vvs digitalisering

Arbetet fortsätter, här är kort demonstration av en importerad ifc modell från A. Där olika ytor kopplas till olika krav. Facits Rumsfunktionsprogram ger dig möjlighet att koppla krav, råd och se över dina behov. (se videolänk i flödet)

1. Importera A modellen IFC.

2. FACIT gör behovsanalys = Dimensionerande data

3. Rita upp dina installationer och importera till FACIT

4. Validering görs, uppfyller du kraven?

5. Teknisk dokumentation

 

 

I detta exempel: En tydlig översikt på dimensionerande beräkningar och hur rumsindelningen ser ut, varje rum har sin koppling till de krav som du själv får styra.

 

Färgkoder = olika rumskrav, är det BBR som styr, Miljöbyggnad, andra unika krav? Det går enkelt att styra parametrar och göra justeringar som påverkar projektet.

 

Det finns positiva nyheter dessa tider trots allt som händer. Här är vår första teaser på FACIT applikationen. Mycket arbete kvarstår, och det är i en tidig fas men det är superspännande och börjar att ta sig!

ARTIFICIELL INTELLIGENT FACILITY CONSTRUCTION TERMINAL

Hantera projektet och dess tillhörande information på ett ställe. Projekt kan skapas, Import av arkitektens IFC modell görs och dess inbäddade information tolkas, olika beräkningar av värme, kyla, luftflöden, internlaster så som personer, belysning m.m utförs. Att skapa projektunika rumstyper där olika krav kan ställas, förändras och samlas m.m. Vad tycker ni byggbranschen

Under slutet på förra året och det senaste kvartalet har vi OM22 varit med i innovationstävlingen Cirkulärt Digitalt Anläggningbyggande som hålls av Smartbuilt environment. En spännande möjlighet att få många insikter och vänner som drivs av att utveckla branschen. Tävlingen fortsätter och tävlingslagen jobbar på för fullt för att hitta möjliga lösningar som kan bli en värdig vinnare.

 

 

https://www.linkedin.com/posts/dennis-willbjer-sch%C3%B6rling-3622b7112_omoment22-on-instagram-under-slutet-p%C3%A5-activity-6643427704492310528-ube0