NULÄGE

vi arbetar med utveckling av en applikation som med hjälp av AI kommer att underlätta mycket av det idag förekommande arbetsmoment inom installationsteknik. Denna applikation heter FACIT som syftar till att erbjuda ett alternativ till det idag ofta decentraliserade arbetsflödet, detta med en gemensam intelligent projektplattform som bättre kan strukturera och hantera informationsflödet samt effektivisera och automatisera många av idag förekommande processerna inom vår bransch.

#MÖJLIGHETER

#INSPIRATION

Med inspiration från datorspelsbranschen strävar vi att skapa en applikation med hög användarvänligheten en mycket kort inlärningsperiod och framförallt, skapa ett redskap som är kul att arbeta med. Med applikationer som denna kan vi öka byggbranschens attraktivitet samt bryta språkbarriärer, vilket bör ge ökad jämställdhet och mångfald i branschen.

SAMARBETSPARTNERS

© Copyright 2023 - SVEBIM AB