Som ingenjör måste vi kontrollräkna, dubbelkolla, följa upp allt. Man arbetar många gånger med dålig tidsmarginal och vill samtidigt leverera den bästa handlingen. Ja, jag vill påstå att det många gånger är stressigt att få koll på alla faktorer! Dags för en att uppdatera/ ta hand om din digitala infrastruktur?

➡Vill du kvalitetssäkra, riskminimera & förenkla ditt arbete som VVS ingenjör? FACIT gör just detta✔

💡Skapa ditt projekt= Håll all information samlat, bjud in ditt team, få automatisk klimatdata m.m.

🏙Importera en A modell= Tydlig översikt om det geometriska förhållandet

📚Se över krav som skall uppfyllas ned på rumsnivå = med ett knapptryck får du koll på hur kraven påverkar dina beräkningar.

📊Beräkna ditt behov genom import av modell alla geometriska förändringar följer FACIT upp. Sammanställt får du en översikt, vilka rum som uppfyller/ inte uppfyller satta krav📐

📉Alla ändringar som sker i geometrin följs upp av FACIT. spåra förändringarna.

✅Följ upp de projekterade modellernas funktion kontra krav/ behov✔

📃📲Generera din tekniska beskrivning